McKenzie Therapie

De Mechanische Diagnose en  Therapie voor rugklachten is in de jaren vijftig ontwikkeld door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland.

Het blijkt dat voor 80% van de rug-en nekklachten geen duidelijke oorzaak aan te geven is. Dit feit leidt heden ten dage tot grote verwarring in de medische wereld.

Zowel voor diagnose als therapie gebruikt McKenzie echter een model dat gebaseerd is op de symptomen van de patiënt. Men bepaalt welke mechanische factoren van invloed zijn op uw klachtenpatroon, en stelt daarna vast welke oefeningen en adviezen voor het dagelijks leven  gegeven kunnen worden.

Doel van deze benaderingswijze is u onafhankelijk van therapie en therapeut te maken en de kans op herhalingen aanzienlijk te verkleinen.

De zelfwerkzaamheid staat hierbij centraal.
Na een onderzoek kan ook blijken dat de methode voor u niet geschikt is. Dan gaan we over op andere benaderingswijzen.

Deze methode past uitstekend bij de werkwijze die wij in onze praktijk hanteren, namelijk het aanreiken van een handvat waar iemand zelf mee vooruit kan.
Onze ervaring is dat bij rug-en nekklachten in de meeste gevallen door middel van een onderzoek en behandeling volgens de McKenziemethode gericht en snel gewerkt kan worden aan herstel.

Zie verder www.McKenzie.nl