Werkwijze Oefentherapie Cesar Beuningen

Adres gegevens:

Burgemeester Verstraatenlaan 35
6641 CD Beuningen (Gld.)
024-6774749 / 06-52243281
info@cesartherapiebeuningen.nl

U kunt ook terecht bij onze vestiging in Nijmegen:
Sint Annastraat 180
6525 GW Nijmegen
024-3557908 / 06-52243281
www.cesarsintanna.nl


Ons privacybeleid

Klachtenloket paramedici (pdf)

KVK: 52845990
 
                                           

Onze werkstijl

Zorgvuldig en gericht onderzoek als basis voor behandeling vinden wij belangrijk. De essentie van onze manier van werken is dat u leert zelf verantwoording te nemen voor uw probleem. Wij zien dit als een leer- en bewustwordingsproces.

Door middel van oefeningen en het geven van inzicht proberen we een handvat aan te reiken waarmee u leert zelf de klacht te beïnvloeden en herhaling zo goed mogelijk te voorkomen. Overleg over wat we doen, hoe we het doen, en hoe de behandeling ervaren wordt, is hierbij voor ons essentiëel.

Onze werkwijze

Het eerste consult bestaat uit een gesprek en klinisch onderzoek. We krijgen hiermee een beeld van de aard, ernst en oorzaak van de klacht, en de manier waarop u daarmee omgaat. Dit wordt met u besproken, waarna doel van de therapie en behandelplan aan de orde komen. We maken eventueel een inschatting van het aantal benodigde behandelingen.

Naast het verminderen of opheffen van de klacht kan ook het anders leren omgaan met een bestaande klacht een doel zijn. We leggen dan de nadruk op het optimaliseren van het functioneren in het dagelijks leven

De wijze waarop u met de klacht omgaat kan aan de orde komen, daar dit bij kan dragen aan de instandhouding van het probleem. Dit binnen de afbakening van ons vak. Samenwerking of overleg met andere disciplines kan nodig zijn en achten wij dan ook van belang.

Tijdens de behandelingen wordt regelmatig met u de voortgang besproken en waar nodig wordt de behandeling of de doelstelling bijgesteld. Na afsluiting van de therapie krijgt de verwijzer en/of de huisarts een eindverslag toegestuurd. Ook kan tussentijds overleg plaatsvinden. Indien de behandeling niet op basis van een verwijzing plaats heeft gevonden, krijgt de huisarts een eindverslag.
Dit alles uiteraard met uw toestemming.